Regulamin wrocławskiej szkoły pływania FOKA

 1. Każdy uczestnik kursu musi zapoznać się i przestrzegać regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia.
 2. Każdy uczestnik kursu musi posiadać strój kąpielowy oraz czepek, a niemowlęta specjalne pieluszki, przystosowane do zajęć w wodzie.
 3.  Istnieje możliwość odrobieni zajęć, po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności (np. przez sms, mail). najpóźniej do godz. 12:00 w dniu absencji lub 4 godz przed zajęciami w przypadku zajęć w godz. porannych. termin odrobienia należny ustalić z właścicielem szkoły, nie później niż 2 tygodnie od momentu nieobecności na zajęciach.W przypadku nie stawienia się na umówiony termin i nie zgłoszenia nieobecność możliwość odrabiania przepada bezpowrotnie.
 4.  Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Szkoła pływania ,,Foka” nie umożliwia zwrotów kosztów za kurs, w przypadku nieobecności na zajęciach.
 6. Uczestnik kursu we własnym zakresie powinien skonsultować się z lekarzem, aby wykluczyć ewentualne przeciwwskazania do zajęć w wodzie.
 7. Szkoła ,,Foka” odpowiada za dzieci tylko w trakcie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci, kursantów odpowiadają rodzice (opiekunowie).
 8. Zajęcia mogą być fotografowane lub filmowane.
 9. Uczestnik kursu (rodzic, opiekun) zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich opłat za kurs niezależnie od tego czy wykorzystał wszystkie zajęcia.
 10.  Usługobiorca jest zobowiązany do opłacenia  wcześniej ustalonej  kwoty za kurs jednorazowo lub w II ratch ; zadatek 100zł , I rata 250 zł płatna przed rozpoczęciem kursu, II rata miesiąc  po jego rozpoczęciu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych i odrobienia ich w innym terminie.