Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa oraz Terminarzem i Cennikiem Szkoły Pływania FOKA.

Przed wykonaniem rezerwacji bardzo prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 531-975-514 lub 609-675-157 w celu sprawdzenia dostępności terminu.

Wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego jest wyłącznie formą REZERWACJI miejsca w grupie przez 3 dni robocze od momentu wysłania zgłoszenia. Warunkiem zapisu jest wpłata zaliczki na konto szkoły (sekcja Kontakt) lub osobiście.
Po upływie w/w czasu rezerwacja PRZEPADA!

W przypadku osób poniżej 18 roku życia, prosimy aby kwestionariusz
wypełnił rodzic lub opiekun prawny.Zapoznałem się z REGULAMINEM Szkoły Pływania FOKA.
Jestem zdrowy/zdrowa i nie mam przeciwwskazań do uczestnictwa w kusie pływania.
Wrażam zgodę na przetwarzanie danych, które będą wykorzystane tylko i wyłącznie przez szkołę FOKA do celów marketingowych.